Mennyi idő után érkezik meg egy PCR teszt eredménye? 👉️

Mennyi idő egy PCR teszt eredménye?

2020 márciusa óta nemcsak a COVID-19, (új típusú) koronavírus, SARS-CoV-2 szavakkal és különböző egészségügyi vállalatok, virológusok, kutatók neveivel ismerkedtünk meg, hanem különböző típusú COVID tesztekkel is. A jelenleg elérhető, legmegbízhatóbb teszt a COVID-19 vírus kimutatására az emberi szervezetben a PCR teszt. Az alábbi cikkben azt a témát járjuk körül, hogy a PCR teszt eredmény mennyi idő alatt készül el.

Rövid összefoglaló

Egy PCR teszthez le kell adni egy mintát, majd ezt a mintát el kell juttatni egy speciális, diagnosztikai laboratóriumba. Ezután a mintát meg kell vizsgálni és ki kell állítani a leletet, amelyen a bűvös „negatív” vagy „pozitív” szó szerepel majd.

A vizsgálat maga egy tapasztalt tudósnak nem tart sokáig, azonban egy-egy szakértő naponta nagyon sok teszt eredményt képes kiértékelni, azonban egy adott PCR teszt eredmény ideje több óra, amíg elkészül, a mintavételtől a kiadott leletig.

A Margit Laboratórium a hétfőtől csütörtökig leadott mintákra garantálja, hogy 24 órán belül a mintát leadó személy kézben (vagyis az email fiókjában) tarthatja a leletét, magyar és angol nyelven.

Azonban a mintákat kiértékelő tudósok is emberek és több hónapon vagy éven keresztül nem lehet minden hétvégén, éjjel-nappal dolgozni: a pénteken leadott minták eredménye legkorábban hétfőn várható. Akinek a 24 órás határidő még mindig túl lassúnak tűnik, azok érdeklődjenek a Margit Laboratórium sürgősségi szolgáltatása iránt: ez esetben felárral akár 12 órán belül is hozzá lehet jutni a lelethez. Ez utóbbi lehetőség a délután 3 előtt leadott mintákra vonatkozik és mindenképp érdeklődjünk előre. Mivel a mintának el kell jutni a speciális diagnosztikai laboratóriumba, amely a Margit Laboratórium esetében a budai bécsi úti Szent Margit kórházban található.

Hogyan működik a PCR teszt?

Bár a PCR szót a legtöbben nemigen hallották a 2020-as év kezdete előtt, a PCR (polymerase chain reaction, magyarul polimeráz-láncreakció) technológiát már 1983-ban feltalálta Kary Mullis, a Cetus Corporation egy kutatója. Három év munka után sikerült a gyakorlatba is átültetni a technológiát, amellyel a DNS-t mesterségesen lehetséges megsokszorozni a DNS-polimeráz enzim közreműködésével. A megsokszorozás megismételt duplikációs ciklusok által történik. A tudományos világ már jóval a COVID-19 megjelenése előtt megismerte és honorálta Mullis találmányát: 1993-ban kémiai Nobel-díjat kapott a kutató.

A PCR technológia alkalmazási területei

A PCR technológiát tehát nem 2019-ben vagy 2020-ban kezdték el használni, hanem jóval korábban és az alkalmazási területei meglepően sokrétűek. A krimikben gyakran előforduló fordulat, amikor a sztárdetektív egyetlen hajszálat, nyálfoltot vagy vérnyomot talál a tett helyén. Mindössze az is elég, hogy egyetlen DNS-szálat tartalmazzon a minta, már ezt is lehet amplifikálni a PCR technológiának köszönhetően. Ez a DNS-ujjlenyomat. Érdekesség még az is, hogy csekély, ám nem nulla a valószínűsége annak, hogy két személy ugyanolyan DNS szekvenciával rendelkezzen, ezért ezzel a technikával nem lehet egyértelműen bizonyítani egy adott személy bűnösségét, azonban ki lehet zárni azt.

Egy másik felhasználási terület az örökletes betegségek kimutatása, amely egy genomban bonyolult és hosszadalmas folyamat, azonban ez lerövidíthető a PCR technológiának köszönhetően.

A PCR technológia ezen felül alkalmazható ősi DNS-ek azonosítására is, legyen szó több tízezer éves mamutokról, több ezer éves múmiákról vagy az orosz cári család holttesteinek azonosításáról.

A PCR jelenleg minden bizonnyal leggyakoribb alkalmazási területe azonban a fertőző betegségek kimutatása, különös tekintettel a SARS-CoV-2 vírusra, köznapi nevén a koronavírus kimutatása. De más fertőző betegségek azonosítására is használták az utóbbi évtizedekben, például a pertussis (szamárköhögés) esetében

Különböző PCR technikák

Az új típusú koronavírus esetében a Real-Time PCR (RT-PCR, qPCR, valós idejű PCR) az alkalmazott technika, amely során a DNS sokszorosítást kvantitatívan nyomon lehet követni.

A Random PCR (véletlenszerű PCR) esetében olyan DNS részeket is lehet amplifikálni, amelyekre nem lehetséges specifikus primert tervezni. A módszer előnyét az adja, hogy képessé tesz minket a pontos szekvencia ismerete nélkül összehasonlítást végezni a polimorf DNS-eken.

A fúziós vagy jumping (ugráló) PCR során két különálló DNS fragmentumot össze lehet kapcsolni az amplifikáció során vagy képesek vagyunk részben degradálódott DNS templátról specifikus, hosszabb DNS régiókat is amplifikálni.

A multiplex PCR módszer esetében több különböző primer pár is alkalmazásra kerül, így az amplifikálás során több amplikon keletkezik. Ezt a módszert mások mellett DNS-profil készítésére, patogének azonosítására és nagy teljesítményű genotipizálásra alkalmazzák.

Az alábbiakon kívül létezik nested (fészkes) PCR és inverz PCR technika is.

K:

Mennyi időbe telik egy PCR teszt eredményét kézhez kapni?

V:

A Margit Laboratóriumnál már 24 órán belül kiküldjük a leletet, hétfő-csütörtök közötti mintavétel esetén. A sürgősségi, feláras szolgáltatással 12 órán belül is kézhez lehet kapni a leletet.

K:

Létezik PCR gyorsteszt?

V:

Nem. A mintavétel után a PCR technológiával a DNS sokszorosítását egy speciális laboratóriumban kell elvégezni. A mintavételtől számolva több órába telik a vizsgálat elvégzése.

K:

Az utazás során honnan számítják a 48 vagy 72 órás határidőt?

V:

Az utazások során a határidőket a mintavétel időpontjától számolják. Különösen oda kell figyelni, ha a hét elején utaznánk, mert hétvégén a legtöbb cég nem ad ki leletet.

Teszteltesd magad a Margit Laboratóriumban